El PDeCAT presentarà una moció als ajuntaments per incidir en la factura de la llum de consumidors particulars i empreses

22/06/2021

Marc Solsona, Jordi Latorre i Rosa Pujol

Instarem al Govern estatal a reduir del 21% al 10% l’IVA de l’electricitat amb caràcter permanent, davant l’anunci de rebaixa de l’IVA que l’abaixaria fins al desembre.

També demana posar fi a la discriminació a l’alça en el pagament de peatges de les línies elèctriques que alimenten la xarxa de mitja tensió catalana i a signatura de dos contractes elèctrics a l’any a les Comunitats de Regants

El alcaldes, les alcaldesses i caps de llista del PDeCAT presentaràn davant els plens dels seus respectius ajuntaments on tenen representació una moció per incidir en la factura de la llum de consumidors particulars i empreses.

La moció instarà el Govern de l’Estat per tal que impulsi les modificacions normatives necessàries amb la finalitat, d’una banda, de reduir del 21% al 10% de manera permanent el tipus impositiu de l’IVA que grava la factura elèctrica, en el cas de tractar-se del domicili habitual de la persona titular del subministrament, i de l’altra, posar fi a la discriminació a l’alça en el pagament de peatges de les línies elèctriques que alimenten la xarxa de mitja tensió catalana. De la mateixa manera, s’instarà el Govern de l’Estat a impulsar la signatura de dos contractes elèctrics a l’any a les Comunitats de Regants, tal i com es va aprovar a la disposició final de la Llei de Pressupostos Generals del Estado per l’any 2021.

La moció presentada pels representants municipals del PDeCAT té el seu origen en la pujada del preu de la llum i la preocupació creixent que aquest increment ocasiona en la ciutadania. Les possibilitats més reals de poder incidir en la factura de la llum són baixar l’IVA de manera permanent, eliminar l’impost sobre l’electricitat i suprimir l’impost a la  generació elèctrica, que no apareix en la factura perquè el paguen les productores. La Comissió Europea no impedeix baixar l’IVA de l’electricitat, però actualment només sis països de la UE apliquen tipus reduïts al consum elèctric, i enter ells no hi ha Espanya, que grava l’electricitat amb un IVA que és superior en 1,7 punts a la mitjana europea i en 2,6 punts a la mitjana de l’eurozona. El Govern espanyol es va comprometre a principis de legislatura a rebaixar l’alt preu de l’energia que es paga en les llars espanyoles aplicant diferents mesures, però els impostos indirectes no s’han tocat. En el cas de Catalunya, hi ha el greuge afegit que les indústries catalanes paguen un 45% més pels peatges elèctrics que altres territoris de l’Estat.

A tot això, s’ha d’afegir l’increment de la factura elèctrica a un altre col·lectiu essencial del teixit productiu, com és l’agroalimentari. Així, les comunitats de regants han patit des de l’any 2008 (segons la Federación de Regantes (Fenacore), un increment de la despesa de més d’un 120%. Aquesta pujada tarifària significa més costos de producció, suposant un llast per la competitivitat del sector atès que el sector agroalimentari en general i les comunitats de regants, constitueixen un dels principals consumidors d’energia.