Programa Electoral - Eleccions 14F

Comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran

Aquest és el Programa Electoral del Partit Demòcrata (PDeCAT) per a les comarques de Lleida, Alt-Pirineu i Aran. D’acord als 11 eixos del manifest #defesemlonostre:

Inversió i Infrastructures

Les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran representen el 6% de la població catalana però un 38% de superfície.

Després de dècades d’infrafinançament, cal revertir la manca d’inversions, recuperar el temps, els recursos i l’energia perdudes i cal començar a construir les infrastructures per als propers 50 anys.

És a dir, hem d’aprofitar la situació central geogràfica de les nostres comarques i convertir-nos en el port sec natural dels ports de Barcelona i Tarragona:

 

Port sec de Catalunya

  • Culminar les connexions lleidatanes -ferro- viàries del corredor mediterrani:
   – Tren mercaderies: connectant amb els ports de Tarragona i Barcelona i a l’ample de via Europeu.
   – Autovia Lleida – TGN.
   – Autovia Lleida – Ebre; millora de la C-12 Tram: Sant Carles de la Ràpita-AmpostaLleida.
   – Millora de la xarxa viària (C-53, C-26 Tram: Tàrrega-Balaguer-Alfarràs)
  • Recuperació de la R-12 per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataunya (FGC): recuperar inversió, millores en convois i viatges.
   – Tren a la Pobla: més i millor servei més interconnexions amb altres trens i l’Alta velocitat. 
  • Completar l’eix viari pirinenc:
   – Túnel de Comiols.
   – Túnel de la Bonaigua.
   – autovia Lleida – Vielha – Toulusse.
   – autovia Lleida – Andorra.
   – millora de la C-17, C-14 Tàrrega, Adrall, C-233.
   – estudi de viabilitat de la connexió del Pallars Sobirà amb Andorra obrint un accés de la carretera de Tor (Alins-Vallferrera pel port de Cabús fins a Andorra).
  • Integrar un sistema propi de rodalies de les nostres comarques. Paral·lelament, fer una prova pilot perquè la flota de busos -discrecional i de línia- del Segrià, la Noguera i el Pirineu utilitzin combustibles no contaminants.
  • Accelerar les inversions de regadius pendents (Segarra-Garrigues, Urgell, modernització de regs existents) i de nous amb ampliació del reg de goteig (Alt Pirineu).
   – Pla d’extensió del reg de goteig a les comarques per reduïr el consum i l’impacte de la petjada agrària en la lluita contra la crisi climàtica.
  • Connectar tots els nuclis de menys de 50 habitants a la fibra òptica i totes les comarques amb 5G.

Innovació i inversió

  • Situar l’Aeroport de Lleida com la referència d’ús de nous combustibles -hidrogen- i energies alternatives del sud de la UE, i alhora millorar les seves capacitats de transport de fruita, carn i mercaderies.
   – Avançar l’operativitat, la xarxa i la competitivitat de l’Aeroport de la Seu d’Urgell – gestionat per FGC. Col·laborar estretament amb Aeroport de Lleida i la resta d’Aeroports del país. Cal enfortir la inversió per oferir el Pirineu a esquiadors i turistes internacionals.
  • Garantir l’acord de pressupostos de la Generalitat per tal de preveure inversions a Lleida i Pirineu com a zona prioritària amb discriminació positiva. És per això que diputades i diputats de Lleida -independentment del color polític i sensibilitat- hem de defensar unes inversions mínimes, plurianuals i sectorials. Aquestes hauran d’assegurar que -governi qui governi- les nostres comarques recuperen el temps perdut i en surtin el màxim de beneficiades possible.
Pagesia i Ramaderia

El segón punt del nostre Programa Electoral per les eleccions catalanes al Parlament es basa en una dels sectors més importants de la província de Lleida. Per això volem el seu reconeixement.

 

Reconeixement del sector primari en el nostre Programa Electoral:

 • Reconèixer el sector de la pagesia i ramaderia com actor essencial i estratègic de país:
  – Acabar amb el sentiment d’abandonament que té el sector.
  – Abocar-se amb la pagesia i, alhora, fer-la referència de la cadena alimentària del país.
  – Reconèixer que la pagesia i la ramaderia són actors que tenen cura del paisatge, els boscos i les muntanyes i juguen un paper essencial en la protecció davant els incendis.
 • Impulsar una nova llei de competitivat de les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran que permeti:
  – Garantir preus dignes a la pagesia.
  – Incentivar fiscalment el retorn de les noves generacions a les explotacions familiars.
  – Acabar amb la deslocalització i la competència desigual de territoris veïns (més agilitat i més incentius).
  Reconeixement legal de la dona pagesa i ramadera: incentius i discriminació fiscal en positiu, nova instal·lació, continuïtat del projecte familiar i a l’ocupació femenina, de joves i gent gran.
  – Incentivar la nova instal·lació o la recuperació d’explotacions en aquelles comarques més despoblades i menys industrialitzades.
  – Crear ajudes per a la digitalització: és una oportunitat, especialment per realitzar la venda directa a les nostres llars.
  – Incentivar el trànsit a la producció ecològica més respectuosa amb la salut i més ètica mediambientalment. Altrament, volem facilitar la diversificació de les activitats econòmiques agràries per mitjà de l’agricultura, la ramaderia i el turisme rural.
  – Fixar l’objectiu de sobirania alimentària i estímuls a la concentració de cooperatives, augment de la dimensió de les explotacions i la concentració d’oferta.
  – Facilitar l’establiment i continuïtat d’aquestes empreses.

 

Innovació i canvis

 • Esdevenir un hub agro-digital de referència del sud de la UE: recerca, coneixement, fabricació, noves tecnologies, patents, competitivitat, exportació, qualitat, salut, benestar i seguretat alimentària.
 • Simplificar l’administració i crear una finestreta única de tràmits.
 • Modificar -i si cal abolir- les lleis urbanístiques que impedeixen que famílies pageses, ramaderes, micro-autònoms, micro-empreses, pimes i cooperatives puguin fer millores, ampliacions o remodelacions i actualitzacions de les seves instal·lacions i explotacions en municipis petits, pirinencs o amb risc de despoblament.
 • Repensar la manera com les nostres comarques i el sector de la pagesia afronten l’arribada de persones temporeres per ajudar-nos en la campanya de la fruita. És a dir, crear entorns segurs i lliures de covid, tenir un lideratge municipal dels recursos legals, sanitaris, policials, d’allotjament i de l’estada que assegurin l’acollida endreçada i exemplar dels fluxes de persones.
 • Crear un Centre de Recerca que amb el sector, persones científiques, experiències internacionals i representants de l’Administració proposi la resposta òptima de consens amb la problemàtica dels purins, de manera que asseguri la viabilitat de les explotacions i la sostenibilitat mediambiental dels nostres recursos naturals com els aqüifers.
 • Plantejar un pla de descarbonització de les explotacions agràries i de les nostres indústries agroalimentàries.
 • Replantejar el nou decret de dejeccions ramaderes.
Autònoms, PIMES, empreses familiar i cooperatives

En el PDeCat de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran som conscients de la dificultat d’emprendre i de tirar endevant pimes, en particular en la situació de crisi que vivim.

Un Programa Electoral amb mirada al futur

És per això que en el nostre Programa Electoral proposem:

 • Impulsar una nova llei de competitivat de les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran que permeti acabar amb les desigualtats econòmiques, normatives, socials i territorials a fi que avancem cap a un nou sitema tributari basat en la confiança amb els autònoms -no en l’actual desconfiança.
 • Canviar la tributació -i el pagament de la quota- en funció dels ingressos.
 • No cobrar quotes d’autònoms mentre duri la incertesa.
 • Europeïtzar el sistema tributari dels nostres autònoms i pimes.
 • Donar incentius per a la incorporació de noves generacions, especialment de les dones. De la mateixa manera, volem defensar de la viabilitat econòmica i industrial de les comarques menys competitives, més despoblades i amb més risc de quedar desconnectades.
 • Avançar cap a un tractament fiscal asimètric als sectors estratètics i a les zones més despoblades i allunyades. Tanmateix, suspendre l’impost de successions i donacions.
 • Facilitar que les nostres comarques participin activament de la 4a revolució industrial, la digital. Resumint: tecnologia, connectivitat, 5G, intel·ligència artificial, recerca, robòtica i anàlisi de dades.
 • Discriminar positivament els nous sectors emergents, la defensa del medi ambient, la nova gestió forestal i d’alt valor afegit.
 • Afavorir l’auto-ocupació de joves, dones i gent gran: incentius i especial protecció.
 • Simplificar l’administració i crear una finestreta única de tràmits.
 • Modificar -i si cal abolir- les lleis urbanístiques que impedeixen que micro-autònoms, micro-empreses i pimes puguin fer millores, ampliacions o remodelacions i actualitzacions de les seves instal·lacions i explotacions en municipis petits, pirinencs o despoblats.
Despoblament

Una de les preocupacions de la nostra província de Lleida és el despoblament, i per això ho hem volgut destacar en el nostre Programa Electoral. 

El despoblament, un problema a fer front

 

 • Modificar -i si cal abolir- les lleis urbanístiques que impedeixen que famílies pageses, ramaderes, micro-autònoms, micro-empreses, pimes i cooperatives puguin fer millores, ampliacions o remodelacions i actualitzacions de les seves instal·lacions i explotacions.
 • Supremir/revisar els Plans Territorials (que limiten de forma arbitrària el creixement de nuclis) i del paper de les comissions territorials d’urbanisme. Tanmateix, volem permetre petits creixements en continuïtat amb la trama urbana de forma senzilla fins un nombre determinat de vivendes:
  – No cessions de zona verda en municipis amb el 98% del SNU.
  – No cessions de VPO, ja que no té cap sentit ni demanda.
  – L’Ajuntament ha de poder fer de promotor i utilitzar subvencions per fer-ho. Per tant, en PUOSC ha de permetre comprar sòl, urbanitzar-lo (tenint en compte que es necessita aigua, llum i clavegueres) i posar parcel·les a la venda a preu de cost.
  – Ajuts a la rehabilitació de vivendes.
 • Activar un pla de retorn i recuperació de gent jove i del talent que ha marxat dels nostres pobles i comarques per anar a estudiar i treballar arreu del país, especialment respecta a la figura de les dones joves.
 • Garantir per una nova llei de competitivat de les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran que permeti acabar amb les desigualtats econòmiques, normatives, socials i territorials una discriminació positiva en mesures fiscals a persones físiques, jurídiques empadronades o amb domicili fiscal en un municipi amb risc de despoblament: reducció en IRPF, impostos de patrimoni, transmissions patrimonials, societats, successions i donacions i als ajuntaments: reducció de taxes i canons de l’ACCA, DOGC, Agència Residus.

Encoratjar, no limitar

 • Afavorir un pla de rescat, rehabilitació i reconstrucció d’habitatge integral als nostres municipis i comarques amb risc de despoblament. Paral·lelament, recuperar pobles abandonats així com dotar als municipis i comarques pirinenques i en risc de despoblament d’un pla de serveis bàsics. És a dir: equipaments educatius, sanitaris, socials, culturals….
 • Reducció de les limitacions a la implantació de coberts i a la petita empresa lligada a activitats agroalimentàries, tallers, obradors en SNU.
 • Facilitar la creació de petis polígons o la implantació d’empreses de mitja tamany puntuals .
Crisi climàtica

La crisi climática és una de les nostres preocupacions més immediates, ja que el que fem ara repercutirà en com els nostres fills i nèts viuran. És per això que ho considerem un punt indispensable en el nostre Programa Electoral.

 

Mesures proposades en el Programa Electoral:

 • Nova gestió forestal que, amb l’agricultura, la ramaderia i una nova indústria de la fusta, protegeixi els nostres boscos davant els incendis de nova generació.
 • Replantacions en zones que han perdut massa forestal.

Energia

 • Elaboració d’un pla de generació d’energia neta, ètica i sostenible de totes les comarques, que ens situï com la referència sostenible i de sobirania energètica del sud de la UE:
  – Xarxa de carregadors de vehicles elèctrics a tots els municipis afavorint alhora la tecnologia local.
  – Pla d’incentivació d’instal·lació plaques fotovoltaiques i calderes de biomassa.
  – Afavorir la tecnologia local a instal·lacions i edificis públics, empreses i vivendes familiars.
  – Municipalització, construcció i aprofitament de nous salts d’aigua.
 • Creació d’un centre de recerca energètica sobre les energies sostenibles del present i el futur que transfereixi coneixement a empreses i generi riquesa i retorn al territori.
 • Pla d’eficiència energètica de descarbonització de la nostra economia. A partir d’aquí, fer proves pilot de pobles autosuficents energèticament a totes les comarques.

Més natura, més natural

 • Reconèixer pressupostària i fiscalment el valor ecosistèmic que els paisatges, els boscos, els rius, els embassaments, les muntanyes, la vida natural, l’aigua, l’electricitat que generen els nostres municipis i comarques aporten al conjunt del país.
 • Acabar amb una concepció privativa i prohibicionista del medi natural.
 • Crear un pla de protecció de la vida natural en rius, boscos, muntanyes, reintroducció d’espècies autòctones. Especialment s’ha de tenir cura de les espècies més fràgils i amenaçades. Al mateix temps, construir una xarxa de turisme animalista i un programa de protecció de la  fauna autòctona especialment amenaçada: aus, mamífers; xarxa d’establiments de recuperació d’animals i fauna – amb vincles amb els seus homòlegs europeus;
  – Creació d’un Centre de recerca, re-introducció d’espècies i estudi dels nostres espais naturals i que estudiï alternatives per aconseguir un sacrifici ètic i sense patiment de la indústria càrnica.
 • Crear el Parc Natural del Montsec: gestió endreçada de les activitats, els accessos,les oportunitats per seguir creixent i sumar la comarca de la Noguera en els espais de referència de qualitat ambiental, ajudar els ajuntaments i el consell comarcal.
 • Combatre les plagues amb elements naturals: sobretot pel que fa a la processionària amb les especies d’ocells de les que s’alimenten; les plagues de conills amb depredadors naturals com el linx i les aus carronyaires; les plagues de senglars.
 • Crear una xarxa d’establiments de protecció, avistament i observació, recuperació i cura de la fauna i la vida natural de referència del sud de la UE.
 • Potenciar el Fruiturisme, la Ruta Cabanera, la Ruta de la transhumància (via senderisme i ciclable) de l’Estany d’Ivars a Aigüestortes;

Turisme sostenible i verd

El turisme és un punt clau en el nostre Programa Electoral. Volem

 • Convertir les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran en referents del turisme familiar, frutícola, mediambientalment conscient, sostenible i animalista.
 • Fomentar el turisme esportiu, familiar i green a les nostres comarques. En resum, volem que siguin referència i sports-friendly com per exemple en els casos de cicloturisme, esports d’aventura, escalada, curses de muntanya, parapent, senderisme, vies verdes, kayak, navegació interior i triatló. Potenciar també la ruta de la Via verda al llarg del Riu Sió: compta amb 3 comarques, 15 municipis i, a més, té una estació de tren tant al inici com al final.
 • Desplaçar el turisme cap a zones no massificades i amb menys oportunitats.
 • Instal·lar i aprofitar establiments turístics per instal·lar espais de venda de producció agrària local i ecològica.
Gent gran

Repensar la manera com tenim cura de la nostra gent gran.

No és el mateix envellir en un àrea molt poblada i amb molts recursos a l’abast que a les comarques del Pirineu i aquelles en risc de despoblament.

Llei de Competitivitat

Per això, tal com expliquem en el nostre Programa Electoral, cal garantir una nova llei de competitivat de les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran que permeti acabar amb les desigualtats socials, d’envelliment i generacionals. S’han de promoure les eines necessàries per fer més fàcil la vida i el dia a dia de la gent gran com:

 • Repensar el model de residències de gent gran, avançar cap a un model híbrid – residència, centres de dia i poder seguir fent-se gran vivint a Casa -que aporta una millor qualitat de vida i salut emocional.
 • Repensar i readaptar també els serveis d’assistència i acompanyament; la teleassistència, telemedicina, com fem de la socialització i el benestar emocional o l’accés a l’esport, la salut física i la cultura eines que ajudin a millorar la qualitat de vida de la nostra gent gran.
 • Formar les noves persones professionals de la cura i acompanyament amb una mirada i un marc nou.
Eduació (0-3, ESO, FP dual i Universitat)

L’educació és un dels pilars fonamental de la nostra societat i, per tant, també del nostre Programa Electoral per les eleccions del Parlament de Catalunya. És per això que volem millorar i protegir la de la província de Lleida.

L’educació en el Programa Electoral del PDeCat

Els objectius del PDeCat de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran són:

 • Garantir amb una nova llei de competitivat que les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran no rebin menys finançament i recursos en educació. L’educació rural -llars d’infants i escoles- és un tresor a protegir, defensar i potenciar.
 • Cuidar l’educació de les nostres filles i fills en entorns rurals i naturals, ja que assegura una qualitat educativa, cultural i de respecte per l’entorn natural i la sostenibilitat sense precedents. Per tant, és un dels grans actius a salvaguardar.
 • Estimar el nostre entorn, tenir-ne cura i protegir-lo com ho hem fet durant generacions és, sens dubte, garantia d’èxit. És per això, que hem de millorar i potenciar la xarxa d’escoles rurals a les nostres comarques, els seus recursos i el seu personal:
  – Introducció de l’esport, la creativitat, a la cultura digital, la mirada de respecte ambiental i animal, accès a la cultura i a l’activitat física en els programes educatius.
  – Garantir un sistema de beques perquè l’ensenyament 0-3 i l’ESO anys no deixi ningú darrera.
 • Millorar el transport escolar rural.

 

Innovació en educació

 • L’educació és la pedra angular sobre la qual construir l’automia vital i els projectes de les persones. Tenim pendent fer un salt endavant i una revolució pedagògica -basada en valors, ètica, creativitat, respecte pel medi ambient, la cultura, l’esport, al lleure- que ens permeti adaptar-nos amb més agilitat a les exigències i reptes del present. Tanmateix, volem establir un nou paradigma educatiu: presencialitat + ruralitat + e-learning.
 • Escola catalana: pública, on no hi manquin recursos ni oportunitats, i també privada. Sense antagonismes. Cal demanar a l’escola concertada un esforç renovat per obrir-se més i ser més actiu en la integració de la diversitat i la diferència. En reum: cal defensar el model d’escola catalana, pública i concertada, com a pilar essencial de la formació i la protecció de la immersió lingüística.
 • Una escola catalana que acompanyi les famílies en el canvi cultural vers la seguretat i la igualtat de les dones. Hem de passar del “protegim les filles” a “l’eduquem els fills” en el respecte a les dones, la diversitat, la igualtat de drets i el tenir cura de l’entorn d’afectes propers.

Estudis professionals i universitaris

  • Accelerar la formació professional dual. Al territori hi ha una manca molt gran de professionals. Cal fomentar aquest tipus d’estudis. Ens trobem q moltes vegades es deixen de fer cicles formatius perquè no hi ha suficients alumnes. Especialment en territoris desploblats, cal baixar les ràtios d’alumnes per curs exigibles per a poder-los fers. Tenim gent a l’atur i molta gent jove sense qualificació. La formació dual real és la clau i per això ho posem de manifest en el nostre Programa Electoral.
  • Ajudar als joves a trobar feina. La Universitat ha de ser més útil alhora de donar resposta al 42% dels joves de l’estat que no en troben. La Universitat de Lleida forma i educa 11.000 estudiants. Per causa de l’emergència sanitària, ha aflorat el neixement d’un model educatiu híbrid-presencial i a distància. Això permet replantejar el model d’universitat centralitzada en una ciutat o en un campus físc i obrir-nos a re-pensar el model universitari i el fet de la realitat comarcal allunyada de les ciutats com les comarques del Pirineu i aquelles que pateixen despoblament i manca d’oportunitats.

Estudiar a la Universitat de Lleida

 • Allò que els joves havien de deixar els seus municipis i comarques per anar a estudiar a les capitals és passat. Avui podem portar la universitat de Lleida a tots els municipis, cases i comarques. La universitat de Lleida té una oportunitat per ajudar a fer un reset en la manera com concebim les universtats i la manera de retorn social i territorial.
 • Això passa també per estudis en exclusiva al territori de les potencialitats del territori: veterinària, agroalimentari, esports, energies verdes, ciències naturals, en exclusiva fora l’àrea metropolitana, i cada territori ha de tenir alguns estudis en exclusiva per fomentar la captació de talent.
 • Una universitat descentralitzada, híbrida i connectada amb el territori que educa i forma professionals d’excel·lència que ajudin a revertir els grans reptes que tenim plantejats: lluita contra la crisi climàtica, millorar la salut alimentària, la producció agrària, l’aprofitament i la generació de noves energies, el repoblament, nous sectors d’ocupació, més i millor recerca, gestió forestal, nous models de construcció energèticament sostenibles, el futur de la digitalització i la seva ànima humanista i ètica…
 • Tenim reptes però també capacitat de dissenyar les millors solucions adaptades al territori. Una bona formació és la porta d’entrada a unes feines d’alt valor afegit, arrelament i el retorn de la vida a les comarques més despoblades i més allunyades. Avui les distàncies ja no son barreres.
 • Si resolem la formació com accés a l’automia vital i professional, els reptes de la vivenda, de l’emacipació, d’accés a la cultura, l’esport i el lleure es resoldran amb més facilitat.
Sanitat

Sobre el dèficit assistencial i sanitari que patim, el nostre Programa Electoral també en fa especial atenció.

 

Objectius pel sector sanitari:

 • Garantir amb una nova llei de competitivat que les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran no rebin menys finançament assistencial i sanitari.
 • Millorar el finançament per tornar a ser una sanitat capdavantera;
 • Fer que l’assistència primaria sigui l’eix vertebrador del sistema sanitari de les nostres comarques;
 • Estipular que el marc científic que pregui les decisions de salut;
 • Potenciar la innovació, recerca i docència;
 • Evitar la fuga de professionals amb un complement salarial pel reajust territorial de recursos humans i materials;
 • Incorporar nous metges i més especialistes al Pirineu i les zones més despoblades;
  – La Regió Sanitària de Lleida representa un 5% de la població total del CatSalut però rep recursos en percentatgse inferiors.
  – D’ençà de l’any 2017 hem deixat de rebre 56 milions d’€. Revertirem aquesta situació desigual, ja que hem de rebre en funció de la població. Ara no és així.
 • Rebre ciutadans de territoris veïns per tenir cura de la salut de tothom és una cosa que volem continuar fent. Ara bé, les nostres comarques, instal·lacions i professionals han de ser reconegudes pel servei que presten -i volem que segueixin prestant- i aquest estrés de recursos ha de ser reconegut i paliat. Estem parlant d’uns 10 milions d’€ a l’any.
Tercer Sector, exclusió social, pobresa i discapacitat

Pel que fa la tercer sector i les entitats i associacions que acompanyen a les famílies a combatre l’exclusió social, la pobresa i la discapacitat, el nostre Programa Electoral té diferents propostes. 

El PDeCat amb la gent gran

 

 • Revertir l’abandonament financer dels governs d’aquest sector, de les entitats i de les famílies.
 • Les comarques de Lleida i el Pirineu han de ser discriminades positivament en aquest sentit. La discapacitat i l’exclusió en comarques allunyades és més fràgil i més difícil de combatre.
 • Garantir amb una nova llei de competitivat que les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran siguin positivament discriminades en el finançament i acompanyament que reben.
Cultura

Lleida és cultura

És per això que amb el nostre Programa Electoral volem:

 

 • Garantir amb una nova llei de competitivat que les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran siguin positivament discriminades en el finançament i el pressupost que hi destina el Departament de Cultura.
 • Continuar invertint en cultura. A partir del nostre Programa Electoral, el PDeCat es suma a l’objectiu que el Departament de Cultura representi un 2% del total del pressupost de la Generalitat. No obstant això, les comarques de Lleida son gairebé el 6% de la població i s’enfronten amb una situació d’abandonament cultural pel que fa a la seva dispersió territorial. A les nostres comarques els hi toca recuperar l’abandonament cultural de les darreres dècades i rebre més recursos.

Accés a la cultura

 • Acabar amb la discriminació cultural que pateixen les nostres comarques. No tenen el mateix accès a la cultura les persones que viuen en una gran ciutat que aquelles que viuen lluny, en zones de muntanya o poc comunicades.
 • Activar un Pla especial d’accès a la cultura i a la participació en les expressions i manifestacions culturals, amb independència d’on es visqui: a ciutat o a poble, aprop de la capital o enmig de les muntanyes.
 • Garantir el dret del consum de cultura, un dret inalienable i garantia de socialització cívica; de democratització i culturització reflexives, alhora que educa en l’esperit crític i construeix un teixit social millor, més ric en valors, més humà i més viu. A les nostres comarques el patrimoni cultural i el talent creatiu son motor de dinamització econòmic i desenvolupament social.
 • Donar suport als creadors és fonamental per a que Lleida sigui sent bressol de creació cultural de qualitat. És per això que activarem un pla per ajudar als creadors km0 del territori amb les seves produccions pròpies i col·laborarem amb programacions estables als municipis de les nostres comarques.
 • Equilibrar culturalment les persones i les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran perquè tingui garantits els drets d’accés i participació a la vida cultural.
 • Potenciar esdeveniments culturals capdavanters d’arts escèniques que es desenvolupin al territori.
 • Blindar la cultura i la fer-la arribar a aquelles comarques i municipis més allunyats, més envellits i més despoblats. Un país sense cultura és el pitjor llegat que podem deixar a les generacions presents i futures i això ho volem deixar patent en el nostre Programa Electoral.
Eix territorial — Alt Pirineu i Aran

Programa Electoral per l’Alt Pirineu i l’Aran

Per a la zona de l’Alt Pirineu i l’Aran, el PDeCat proposa el següent en el seu Programa Electoral:

  • Constituir en vegueria l’Alt Pirineu i Aran com a àmbit Territorial (Pla territorial general de Catalunya).
   Es tracta d’un àmbit territorial d’alta muntanya composat per comarques de Pirineu i Pre-Pirineu: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Sobirà i Pallars Jussà. Suposen un 0.92% de la població total de Catalunya (mentre la població a Catalunya creix, en aquestes comarques disminueix) i alhora la seva extensió territorial suposa un 20 % del total de Catalunya. S’integra en aquest àmbit territorial l’Aran, nacionalitat occitana amb personalitat pròpia que ha de desplegar tot el seu autogovern, fent efectiva l’especial protecció de la cultura i la llengua aranesa.
  • Activar el desplegament dels diferents serveis territorials del Govern al Pirineu.
  • Lluitar contra el despoblament, màxima prioritat en el Programa Electoral. Sabem que aquesta és pot eradicar mitjançant la implantació de més i millors serveis, i, com a conseqüència, la injecció de recursos.
  • Garantir amb una nova llei de competitivat que les comarques del Pirineu i l’Aran siguin positivament discriminades de manera econòmica, social, sanitària, educativa, comarcal, cultural, empresarial, mediambiental i territorial.

Garanties de la llei de competitivitat:

Idapa:

Com a element dinamitzador i de recerca d’oportunitats de l’alt Pirineu, cal muscular-la pressupostàriament i alhora hauria de dependre de presidència i ser transversal a tots els departaments de la generalitat i tenir una partida més important.
l’Idapa físic hauria de tenir una seu, però a cada comarca hi hauria de tenir una antena. aquest institut de desenvolupament de l’alt Pirineu i Aran, hauria de ser el catalitzador de totes les propostes territori-generalitat generalitat-territori per lluitar contra el despoblament.

Fibra òptica:

Desplegament total i immediat de la fibra òptica (inclosa la última milla, que és el veritable mal de cap per als ajuntaments que no tenim recursos) com a mesura per a poder captar noves persones per a treballar a distància. Millorar la connectivitat per a que els estudiants i les empreses tinguin les mateixes oportunitats que a altres zones del nostre País. De la mateixa manera, és bàsic per a que es pugui instal·lar la tecnologia del 5G. Volem que el Pirineu sigui on es faci com a Pla Pilot el desplegament del 5G a tot el País.

Pla de Camins:

Fa anys que no rebem al Pirineu inversió per a accessos a nuclis i tenim les carreteres que son un autèntic perill per als nostres veïns i turistes que ens visiten. Caldria una inversió milionària per a cada comarca (de punta a punta del Pirineu català) per fer un manteniment digne dels nostres accessos a nuclis municipals, i on s’inclou la neteja de la neu a l’hivern.

Modernització de regs:

Inversions pendents a comarques com l’Alt Urgell en la modernització dels regs existents i altres de nous (fruit de les compensacions de l’Embassament de Rialb i el del marge esquerra de Bassella).

Medi Ambient:

Parc natural Alt Pirineu, Parc natural del Cadí, i Parc Nacional d’aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Necessitem molt més pressupost per tal de poder fer front al seu manteniment, ampliació de les brigades dels parcs i ampliació dels ajuts per als municipis.

Inversió estacions d’esquí:

Invertir en les estacions d’esquí públiques que son un motor fonamental en l’economia de l’hivern al Pirineu. Cal fer manteniment, millorar la innivació i afrontar així el canvi climàtic i fer inversions en les carreteres d’accessos a pistes.

Inversió sanitat:

Cal que el departament de Salut inverteixi diners en nous equipaments i material punter. Sobretot cal que vinguin nous metges i més especialistes al Pirineu. Cada cop venen menys metges i per contra ens envellim i ens calen més atencions al Pirineu. Més inversió a l’hospital de Vielha, al del Pallars, al de La Seu d’ Urgell i al transfronterer de la Cerdanya.

UNESCO:

Per part del govern cal més reconeixement i inversió en el GeoParc Orígens, les Falles del Pirineu, destinacions turístiques Starlight del Cou i al Parc Nacional d’ Aigües tortes i Estany de Sant Maurici etc. Cal posar en valor, promocionar turística i culturalment el patrimoni tan material com immaterial que tenim al Pirineu i fer noves inversions.

Inversió en els Pirineus i l’Aran

 • Inversió en barroc. Durant anys, per part del govern es va invertir molts esforços en el patrimoni romànic del Pirineu, i ara calen noves línies d’ajut del departament de cultura per preservar el barroc que és molt abundant al Pirineu.
 • Més diners en llars infants i escoles de música. Fonamental que el departament d’ensenyament doti de més diners els ajuts per als municipis en les llars d’infants municipals i les escoles de música autoritzades per la Generalitat.
 • Més ajut per al sector ramader del Pirineu. Actuacions concretes per tal de controlar la fauna cinegètica i molta informació i participació relativa a programes europeus. El territori tem l’arribada del llop, que no vol a cap preu, i alhora vol informació relativa al programa de l’os.(estat actual, estudi de capacitat, com modificar protocols per eliminar elements amb comportaments anormals…) Campanya ós/turisme.
 • Ajuts per a l’elaboració de plans d’incendis per als municipis del Pirineu, així com dotar de millors planejaments urbanístics i plans de protecció civil com son el duprocim (inuncat, ventcat, neucat etc).
 • Millora del finançament local per donar més i millors serveis als nostres ciutadans, ja que son l’administració més propera, que donem més serveis i tenim pitjor finançament.
 • Creació d’una línia d’ajuts específica per a consells comarcals per fer inversió, o elaboració de plans estratègics per a fer front al despoblament, plans de turisme i desenvolupament econòmic.
 • Finançar més les llars d’infants i escoles de música rurals i pirinenques moltes d’elles deficitàries.

Turisme

 • Programa Pirineus. Turisme, ens cal més promoció del Pirineu mitjançant campanyes tan d’hivern per a la neu, com a l’estiu pel turisme actiu, esports d’aventura, cultura, gastronomia etc.
 • Punts informació interactius: Turisme. Quan les Oficines estan tancades, activar displays i pantalles on consultar serveis bàsics dels municipis i esdeveniments comarcals. (Siri turística).
 • Senyalització turística singular, adaptada al Pirineu.
 • Promoció turística del Pirineu de totes les de l’any.
 • Recolzar als professionals del sector turístic.

Formació i treball

 • Dotar de més places de funcionaris, en els cossos policials, sanitaris, educatius, bombers i forestals.
 • Creació de places de Bombers voluntaris per al Pirineu. Aquest model és el que ha permès al Pirineu subsistir els passats anys, però està en greu crisis degut a la falta de creació de noves places per part del departament d’interior.
 • Donar resposta a la falta de secretaris municipals i una professionalització de la direcció pública sobretot en l’àmbit rural i pirinenc per garantir un gestió legal i eficient.
 • Accelerar en la formació professional dual. Al territori hi ha una manca molt gran de professionals i tenim molts aturats i també joves sense qualificació. Cal fomentar la formació dual i no deixar de fer cicles formatius per baixa demanda. Proposem baixar les ràtios d’alumnes per curs exigibles per a poder-los fer, especialment en territoris despoblats.
 • Més ajuts pels joves estudiants de cicles i universitaris que es desplacen de les seves llars per poder formar-se. Això passa per què al Pirineu no tenim universitats i aquest fet provoca un sobre cost per a les famílies de trasllats i allotjaments que en zones urbanes no tenen.
 • Creació de fons per a plans d’ocupació juvenil.
 • Augmentar la dotació de beques pel transport als estudiants universitaris.
 • Centre esportistes jocs d’hivern al Sobirà. Atès que la nostra comarca està molt arrelada a la neu i estem al centre del Pirineu, tenim vàries estacion d’esquí Alpí nòrdic. No obstant, sembla que en el projecte dels jocs no es comptarà amb nosaltres al Sobirà. Per això, demanem que es creï al Pallars Sobirà un nou centre d’esportistes de tecnificació per a esports d’hivern que permeti immediatament formar joves esportistes.

 

Economia: Indústria i sector primari

 • Pla d’industrialització de les comarques del Pirineu que permetin fixar població al territori.
 • Creació d’una nova Àrea de govern, que gira al voltant de la figura de la dona i el món rural. Política dona món rural. Institut Català de la dona a muntanya.
 • Campanyes de promoció i pedagogia del món rural i la ramaderia.
 • Potenciar i ajudar a les empreses ja existents i afavorir la implantació de noves.
 • Recolzar al sector de la ramaderia extensiva.
 • Ajudar als petits productors a millorar els seus obradors i a la comercialització dels seus productes (formatges, carns, llets, olis…).
 • Promoure Artesania i posar-ho en valor. Escola d’artesans.

Sanitat, gent gran i despoblament

 • Manteniment i millora dels servis d’ambulàncies.
 • Augmentar les places subvencionades i centres de dia per a la gent gran.
 • Fer front a la problemàtica de la gent gran, cada cop població embellida i necessiten més i millor atencions (residències, recursos humans).
 • Bonificacions fiscals en l’ IRPF per a persones que visquin i vulguin venir a viure al Pirineu (incentiu econòmic per a frenar el despoblament).

Infraestructura

Espais naturals

 • Consensuar amb el Territori la normativa que ens afecta, rebaixant-la i evitant que sigui tan asfixiant com és actualment. Volem una normativa que respecti l’entorn natural però que a la vegada permeti compatibilitzar-la amb les necessitats econòmiques i d’oportunitats de cada municipi. Mirar llei de muntanya, llei de territori, decret inundabilitats etc.
 • Realització d’estudis d’inundabilitat a escala real per als rius i barrancs principals del Pirineu, que permetran de ben segur reduir la zona de flux preferent i així poder tenir els municipis més marge de maniobra en l’urbanisme, i així evitar tancar per exemple càmpings.
 • Neteja de les lleres dels rius i barrancs, i evitar així que en moments de grans avingudes d’aigua, no hi hagin danys personals.
 • Lluita contra la crisi climàtica: Estem al Pirineu i l’economia principalment gira amb el Eco-Turisme i la Natura. Hem d’apostar per energies renovables amb subvencions als ens locals i facilitació del finançament per executar projectes com ara instal·lació plaques solars, plantes de biomassa. Com situem el Pirineu en referencia europea i internacional de decisions que reverteixin la crisi climàtica: Aposta per la gestió forestal, electrificació, creació d’energia verda, finançament a municipis per arranjament de lleres etc.

Urbanisme

 • Replantejament de la legislació urbanística i fer-la més viable per al món rural mitjançant una nova lleia de Territori o d’urbanisme; és a dir, impulsar lleis òmnibus que facilitin la vida als ciutadans i emprenedors (lluny del que tenim actualment) simplificant tràmits administratius.
 • Empenta definitiva a una nova gestió forestal i els seus derivats (estella, pellet, serradores, construcció amb fusta (cases eficients).
 • Noves promocions d’habitatge protegit.

Vies i carreteres

 • Augmentar la partida pressupostària per a la neteja hivernal de les vies pirinenques (llevaneus, potassa, personal).
 • Instar al Govern espanyol a la millora de l’eix pirinenc sobretot des de la Cerdanya fins a l’ Aran.
 • Augmentar la freqüència del transport públic.
 • Explorar la viabilitat de la connexió del Pallars Sobirà amb Andorra obrint un accés de la carretera de Tor (Alins-Vall Ferrera pel port de Cabús fins a Andorra).
Eix territorial — Solsonès

El Programa Electoral del partit en la regió del Solsonès es basa sobretot en la millora de les infraestructures.

 

L’entorn del Solsonès

 • Construir una connexió segura i ràpida entre Solsona i Berga la c-26. Aquest vincle és clau per promocionar i vitalitzar el teixit econòmic i social de dues comarques que, per culpa de les males comunicacions, viuen apartades.
 • Protegir i fomentar l’activitat de la caça com a tradició que permet regular l’excés d’espècies cinegètiques.
 • Assegurar i preservar la permanència dels serveis que ofereix el Centre Sanitari del Solsonès. Endemés, cal invertir-hi més recursos per disposar del personal necessari per a que els veïns de la comarca tinguin accés a la salut pública.
 • Disposar de les tasques de vigilància i detecció i prevenció d’incendis forestals que oferien els guaites al territori així com d’inversions per fer-ho. Volem impulsar el sector forestal i ajudar a les empreses relacionades amb la fusta per tal de que sigui viable mantenir el bosc i el nostre entorn net.
 • Desplegar efectivament la fibra òptica a tots els municipis i assegurar la cobertura mòbil a tots els pobles de Catalunya.
 • Adaptar la llei d’Urbanisme a les condicions de repoblament del món rural. D’una banda, cal privar l’especulació i, al mateix temps, flexibilitzar la norma per permetre la vida a pagès.
 • Activar polítiques per afavorir el comerç de proximitat. Ajudar a aquells comerços que promocionin els productors locals i col·laborin a vendre a un millor preu els seus productes.
 • Millorar el transport escolar rural.
 • Invertir més recursos en el manteniment de les comunicacions viàries comarcals.
 • Incorporar vigilants a les zones de bany dels cursos fluvials: tant pels perills que comporten pels banyistes com per la contaminació i degradació de l’entorn i el perill d’incendis forestals.
 • Incrementar els efectius dels Mossos d’Esquadra que patrullen les zones rurals.
Eix territorial — Garrigues

Programa Electoral de les Garrigues

En les Garrigues, el PDeCat afronta el seu Programa Electoral de la següent manera:

 • Desenvolupant / Modernitzant/ Mantenint la infraestructura dels Canal d’Urgell,
  Segarra-Garrigues i Garrigues Sud.
 • Potenciant l’activitat agrària i turística per mantenir la gent del territori a la comarca.
 • Ajudant a instaurar l’empresa professional i familiar en tots el àmbits.
 • Facilitant les normatives, per la implantació de grans empreses destinades al sector agrari i turístic a la comarca.
 • Promovent les eines necessàries per fer més fàcil el dia a dia de la gent gran.
 • Millorant les comunicacions, des de carreteres fins a llum, aigua i fibra òptica.
Eix territorial — Segarra

Apostant per la Segarra

Amb el Programa Electoral, en el PDeCat pretenem:

 • Solucionar la manca de secretaris municipals.
 • Optar per un pla d’energies renovables a la comarca.
 • Establir un pla de camins que permeti la millora als accessos a nuclis agregats.
 • Gaudir d’una connectivitat fibra i 5G a tota la comarca.
 • Incentivar l’aterratge de nous projectes empresarials i de recerca relacionats amb la sostenibilitat que permetin fixar població.
 • Tenir cura de la pagesia i la ramaderia;
 • Acabar amb l’oblit d’inversions.
Eix territorial — Urgell

Per l’Eix Territorial d’Urgell, el Programa Electoral del PDeCat preten aportar millores i modernització.

 

Millores i modernització a l’Urgell

 • Implementar la xarxa de fibra òptica a tota la comarca, superant l’anunci del govern actual que només preveu un 70 % de cobertura a la comarca.
 • Millorar la cobertura de telefonia de telèfons mòbils.
 • Millorar la xarxa de transport a la comarca implementant el servei a demanda pels municipis on no passin línies regulars. Sobretot a la zona de la Vall del Corb, però tenint en compte tota la comarca.
 • Millorar de la línia de tren que passa per la comarca i que té estacions a Tàrrega, Anglesola i Bellpuig. Més freqüència amb la connexió amb Lleida i opció de passar per Igualada enlloc de Manresa per anar a Barcelona, cosa que potser augmentaria la utilització.
 • Autovia Tàrrega – Montblanc. Molt trànsit de mercaderies del port de Tarragona. Ampliable a millora de comunicació amb Agramunt i Andorra.
 • Apostar per la modernització del Canal d’Urgell. Projecte de país com ho ha estat la Línia 9 del metro.
 • Revisar el canal Segarra Garrigues, sobretot amb les zones ZEPA.
 • Agilitzar el nou decret de turisme, per tal que els ajuntaments tinguin una ordenança
  base en tot allò referit als allotjaments especials.
 • Apostar per la industrialitzar de nous processos de cultius hortícoles al territori.
 • Recuperar el port sec d’Anglesola – Vilagrassa.
 • Ajudar a la recuperació del patrimoni històric fora de l’1% cultural pels BCIN i també generar activitat econòmica i ús al mateix patrimoni, castells…
 • Convertir el CAP de Tàrrega en hospital comarcal i reforçar la xarxa de consultoris mèdics que cada dia tenen menys presència.
Eix territorial — Noguera

L’entorn de la Noguera

En el Programa electoral pel territori de la Noguera, el PDeCat vol destacar:

 • Creació del Parc Natural del Montsec: gestió endreçada de les activitats, els accessos,les oportunitats per seguir creixent i sumar la comarca de la Noguera en els espais de referència de qualitat ambiental, ajudar els ajuntaments i el consell comarcal;
 • Foment del turisme esportiu, familiar i green a les nostres comarques i que siguin referència i sports-friendly com el cicloturisme, els esports d’aventura, l’escalada, curses de muntanya, parapent, senderisme, vies verdes, kayak, navegació interior, triatló
 • Autovia Balaguer – Tàrrega, amb les diferents variants municipals.
 • Finalització Autovia Lleida-Balaguer, variant de Vilanova i de Térmens (aquesta en l’actualitat finalitza al terme municipal de Vilanova de la Barca).
 • Donar inici a la nova carretera de Térmens a Menàrguens (de la C-13 a la C-12) i la construcció del pont sobre el riu Segre a l’alçada del Polígon Industrial la Noguera (Térmens), aquest enllaça amb la variant anterior.
 • Ruta Via verda al llarg del Riu Sió. 3 comarques. 15 municipis. Inici i final hi ha estació de tren.
Eix territorial — Pla d'Urgell

El Pla d’Urgell amb el Partit Demòcrata

Per aquesta candidatura, el PDeCat vol focalitzar el Programa Electoral en: 

 • La construcció d’un 3r carril autovia A-2.
 • La disposició d’un alberg de joventut comarcal.
 • La trobada d’una solució a la línia fèrria R12.
 • L’establiment d’una estació d’ITV, ja que n’hi ha a totes les comarques i per població hi pertoca.
 • La preparació de l’orbital Mollerussa (variant nord) per assumir els vehicles pesats.
Eix territorial — Segrià

El Programa Electoral del PDeCat pel Segrià té com a objectius:

  • Afavorir la creació de xarxes d’innovació fonamentades en la col·laboració i la sinergia dels centres d’investigació amb el teixit empresarial, al sud de la comarca.
  • Impulsar mecanismes d’interacció entre la universitat, els serveis de desenvolupament empresarial i les pròpies empreses del Segrià.
  • Promoure la creació d’iniciatives empresarials generadores d’ocupació d’alta qualificació a partir de la investigació universitària.
  • Afavorir la creació de nous centres de suport a l’empresa, o ajudar a la creació vivers d’empreses, als municipis del Segrià que no en tenen. Arrelament al territori.
  • Contribuir a l’adequació de l’oferta de sòl industrial a les necessitats de les empreses del territori.
  • Comarca connectada a la fibra òptica i millorant les cobertures mòbils.

Agricultura:

 • Afavorir una millor consideració per part dels joves i les dones respecte de l’activitat agrària com opció de futur professional.
 • Afavorir la realització d’accions de cooperació centre formatiu – empresa.
 • Articular mecanismes de col·laboració amb les agències de promoció econòmica del territori per facilitar l’atracció d’empreses de transformació i comercialització agrària.

Turisme:

 • Cercar finançament per l’adequació de les infraestructures turístiques i la dotació de serveis turístics.
 • Impulsar noves activitats turístiques que involucrin els recursos del territori. Fomentar l’emprenedoria turística i la creació de serveis.
 • Contribuir a desestacionalitzar l’oferta existent (floració només 3 setmanes).

Integració i acollida:

 • Millorar la imatge i l’estat de conservació dels nuclis urbans dels municipis, en especial a les zones antigues dels municipis;
 • Ajudar a l’establiment de les persones/famílies joves als municipis rurals;
 • Afavorir la integració dels diferents col·lectius (immigrants).
 • Acabar amb la precarietat de les persones temporeres que cada estiu son essencials per a la recol·lecció de la campanya de la fruita. Això vol dir, control de qui arriba, cribratges i pcrs prèvies abans d’arribar, també a l’arribada i un pla d’acolliment.
 • Que la llei d’urbanisme permeti a les famílies agràries i ramaderes poder construir albergs d’acollida en condicions de les persones temporeres que ens ajuden en la campanya de la fruita.